In de verte

Regeren is vooruitzien.
Maar hoever kijk je vooruit? Kijk je wel de goede kant op? En kijk je wel naar het juiste onderwerp?