Jenneke en Ruud

We “kijken in de verte” met Ruud Warmerdam, eigenaar van Warmerdam Spoelbedrijf in Noordwijkerhout, en Jenneke van der Meer. Jenneke is inmiddels afgestudeerd HBO student die doorgaat met een master opleiding en heeft haar roots bij NHC en op het strand bij De Koele Costa

Jenneke van der Meer

Deze betrokken bollenstreekse speelt bij NHC, traint de jeugd en is voorzitter van de scheidsrechtersgroep maar werkt ook bij de Koele Costa waar ze zowel veel mensen uit de regio als toeristen ontmoet. Van betekenis zijn voor mensen blijkt ook uit haar studiekeuze ‘Social Work’. Jenneke is inmiddels afgestudeerd HBO student die doorgaat met een master opleiding. Een prachtig pad van waaruit ze nu een belangrijke rol vervult voor OADB in onze jongeren denktank.

Een belangrijk signaal wat ze daarin afgeeft is dat de Health sector zich niet voldoende bekend maakt bij de kiezende jongere. ‘Organisaties als Centrum voor Jeugd en Gezin, Cardea en andere organisaties in het gezondheidsdomein kom je niet tegen in de media en socials’. Pas tijdens haar HBO opleiding kwam ze hier mee in aanraking. Haar medestudenten zijn dan niet persé gericht op de Duin- en Bollenstreek waardoor het niet vanzelfsprekend is dat zij later voor hun werk in onze regio terecht komen.

Jenneke ziet echter wel mooie kansen. Er zijn veel banen in deze sector en de Duin- en Bollenstreek biedt een gave omgeving om in te werken. ‘De mensen zijn heel leuk, geen ingewikkelde cultuur en alhoewel de streek een dorps karakter heeft is alles dichtbij wat je nodig hebt en zoekt als jongere’.
‘In de toekomst zal er veel vraag zijn naar ondernemers en medewerkers die zich richten op de mentale kan van de zorg’. Nu nog meer ingegeven door de hele periode met Corona waarbij het voor alle mensen en zeker ook voor jongeren lastig blijkt om richting te geven aan hun eigen leven en zich staande te houden in een steeds complexere maatschappij.

'Gelukkig komt er weer meer aandacht voor de mens zelf. Alhoewel het soms lastig blijft omdat de enorme administratie die ermee gepaard gaat, veel tijd vraagt’. Een ander aspect waar banen zich op zullen ontwikkelen is het belang van gezond leven wat leidt tot meer preventieve gezondheidszorg. De Duin- en Bollenstreek biedt een mooie omgeving hiervoor met haar duinen, strand en open ruimte.

‘In het middelbaar onderwijs hebben we nauwelijks contact gehad met beroepen en bedrijven. Dat beperkte zich tot de maatschappelijke stage waarbij je snel kiest voor iets wat bekend is.’ We dromen een beetje samen over een omgeving waar onderwijs en zorginstellingen/-bedrijven, dicht bij elkaar zitten zodat er makkelijker samengewerkt kan worden.

Vragend naar haar motivatie om zitting te hebben in de denktank jongeren zegt Jenneke ‘Het is super belangrijk dat school meer samen gaat werken met bedrijven en organisaties, zodat jongeren bewuster kiezen én bekend raken met de duin- en bollenstreek als superleuke regio om in te werken’. Jenneke is er bij op het OADB event ‘horen, zien en doen’ op 10 november 

In de verte met Ruud Warmerdam

Ruud voelt zich opperbest in de bollenstreek, “je hebt hier alles, zowel qua werk, als woonomgeving en recreatief”. Hij is voorzitter van de ondernemersvereniging in Noordwijkerhout en hecht grote waarde aan relaties met lokale ondernemers/partners: elkaar ontmoeten en samenwerken in goede tijden en er voor elkaar zijn als het soms minder gaat. Hij houdt ervan veel mensen te kennen en heeft een vast netwerk, ook als het gaat om het inhuren van medewerkers. Naast die flexibele inzet kent Warmerdam Spoelbedrijf een vaste loyale kern van medewerkers die gepokt en gemazeld zijn in hun werk en al lang onderdeel uitmaken van het bedrijf.

Al bij de start van het gesprek blijkt dat Ruud graag betrokken is bij vernieuwingen in de directe omgeving. “ik zou het leuk vinden wanneer een e-sportcentrum onderdeel gaat worden van de nieuwe Schelft, daar denk ik graag in mee”.

“En voor wat betreft de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt/bedrijfsleven: dat schiet nu tekort vind ik. Dat kan veel beter! Ik heb zelf destijds voor de richting Techniek weinig praktijkervaring  kunnen opdoen, dat vond ik echt een gemis. Er waren wel verplichte vakken (oa Franse taal) die in mijn ogen minder relevant waren voor de sector. Ik gun het vmbo, havo en vwo leerlingen van nu om lessen te krijgen die goed op de toekomstige praktijk aansluiten en kansen om in de sector ervaring op te doen.  Ik realiseer mij dat die aanpassingen in de praktijk best lastig kunnen zijn: de wendbaarheid van het onderwijs is traag in relatie tot de weerbarstige en actieve maatschappij die vraagt om snelheid en flexibiliteit.

Toch is het belangrijk dat er veel meer en breder praktijkmomenten voor leerlingen georganiseerd worden zodat zij beter zicht krijgen op een mogelijke toekomstige sector en functie om in te werken”.

Snuffelstages, bedrijfsbezoeken, praktijkcomponenten zijn allemaal goede onderdelen wat Ruud betreft om jongeren meer gevoel te geven over richtingen waarvoor je kunt kiezen. “Eigenlijk zou in de beroepenoriëntatie een verplichte keuze gemaakt moeten worden door jongeren om minimaal in 2 sectoren (techniek, zorg/welzijn, groen, toerisme) praktijkervaring op te doen waarbij goede begeleiding vanuit de ondernemers van cruciaal belang is. Laat jongeren vooral serieuze ervaringen opdoen en niet (alleen) achter de papierversnipperaar gezet worden”.

Zelf draagt Ruud zijn steentje bij door het geven van gastlessen “beroepspresentaties” in het voortgezet onderwijs en hij staat open voor activiteiten als organisatiebezoek door jongeren in zijn bedrijf, het event unplugged en het delen van kennis en informatie vanuit eigen ervaringen. “Theorie is belangrijk maar het zegt niet altijd wat over het werkelijk snappen en beklijven van kennis. Dat laatste zou ik graag doorgeven aan jongeren door hen een gastles te bieden maar juist ook door daarna in gesprek te gaan over mogelijke vragen die zij hebben of hun motivatie”.

Volgens Ruud zijn er nog volop mogelijkheden om te verkennen voor het onderwijs om in contact te komen met lokale ondernemers die bijvoorbeeld willen faciliteren in ruimte en daar ook meteen kennis en/of een stukje begeleiding aan toevoegen. Voor jongeren biedt dat veel meerwaarde omdat ze dan letterlijk een bedrijf-ervaring opdoen, aanwezig zijn en kennis nemen van al hetgeen ondernemers in de Bollenstreek te bieden hebben. “Misschien niet altijd even eenvoudig voor het onderwijs om dit vanuit vaste structuren en kaders tijdens de lessen te organiseren maar ik hoop echt dat we wel die kant op gaan”! Ruud is erbij op het OADB event “horen, zien en doen” op 10 november a.s.!

© Copyright 2024 Youniek Link
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram