Innoveren

Nee, helemaal terug naar het meester – gezel leren uit de Middeleeuwen gaan we niet maar gelijkenis
heeft het misschien wel. 

Sociaal constructivisme’ is de theorie die ten grondslag ligt aan de onderwijsontwikkeling waar we middenin zitten. 
De supersnelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de huidige tijd vragen om nauwe samenwerking in de regio tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
Uiteindelijk vraagt de arbeidsmarkt om voldoende en adequaat opgeleid personeel. 

Benieuwd naar de uitdagingen van nu en de toekomst? Je vindt ze hieronder.

Hoe het was

Opleiden gebeurde op school. In een klaslokaal met een leraar (de kennishebber) voor de klas. 

Er zijn al heel wat stappen gemaakt als het gaat om onderwijs en opleiden. De meeste scholen en opleidingen kennen projectmatig onderwijs, boeken zijn vaak vervangen voor tablets en laptops en er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen/studenten.

Het begin is er maar het kan nóg innovatiever. De ideeën stromen, er zitten er genoeg ideeen in de pijplijn. 

Huidige ontwikkelingen

Momenteel zijn veel scholen aan de slag met 'de Nieuwe Leerweg' Deze vorm van onderwijs bereidt leerlingen voor op doorstroom naar mbo en havo. 

In de Nieuwe Leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma waarin zij ervaringen opdoen en kennismaken met het (regionale) bedrijfsleven. Momenteel ontwikkelen vmbo scholen (inclusief mavo) een programma binnen het kader van de Nieuwe Leerweg.

Ook voor de havo worden praktijkgerichte programma’s ontwikkeld. Een belangrijke stap want het havo-onderwijs kenmerkt(e) zich als vooral theoretisch.

Hoe het wordt

De manier van onderwijs geven in de toekomst is natuurlijk nog een beetje ‘koffiedik kijken’, maar we zijn op weg naar ‘hybride onderwijs’ waarbij het bedrijfsleven veel meer positie krijgt binnen het onderwijs. Hiermee worden zij een belangrijke speler (kennisdrager) in het reguliere onderwijs.

Arbeidsmarkt en kennisinstellingen leveren inhoudelijke kennis. De scholen voor voortgezet onderwijs kennen naast specialisten (basiskennis en specifieke onderwerpen) ook generalisten; de begeleiders van het ontwikkelproces van de jongere tot volwassen burger en adequaat opgeleide medewerker van de toekomst.

21e eeuwse vaardigheden zijn daarbij belangrijk.

Geïnteresseerd in onderwijsontwikkeling? Neem een kijkje op de volgende sites:

Interesse? Neem contact op!

contact
© Copyright 2022 Youniek Link
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram