Inspireren

OADB is gestart terwijl de wereld meer en minder op slot ging. 
De vraag ‘wat kan er wel’ was een logische. Deze vraag is ook leidend als we het hebben over de samenwerking van (en mét) de onderwijswereld, de bedrijven en instellingen in de arbeidsmarkt. 

We hebben het over verschillende culturen met diversiteit in dynamiek, doelen/resultaten en processen. Een speelveld waarbij keer op keer gekeken wordt naar passende manieren om elkaar te vinden.

Een gezamelijk doel

Herkennen en erkennen van de verschillen is een eerste stap op het pad wat leidt tot duurzaam samenwerken. 

Respectvol communiceren met wederzijds begrip is randvoorwaardelijk om samen resultaat te bereiken. 

Kritisch, samen, opdenken in de richting van ons gezamenlijke doel doet ons lopen naar voldoende en adequaat opgeleide medewerkers voor de arbeidsmarkt van morgen.

Wat kan we wel.....

  • Ambassadeur zijn van OADB: we zijn de verbinder in de regio Duin- en Bollenstreek voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
  • Creatief onderwijsactiviteiten ontwikkelen: fysiek als het kan, online als het moet
  • Projecten initiëren vanuit de sectoren zoals: Tuin van Holland (horeca), Vier de Lente (Greenport)
  • ‘Horen, zien en……doen!’: het jaarevent van OADB waarbij 75 deelnemers uit bedrijfsleven, instellingen, onderwijs en overheid elkaar inspireerden tot samenwerken en kennismaakten met gave voorbeelden van activiteiten

Ook meedoen? Neem contact op!

contact
© Copyright 2022 Youniek Link
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram