Persbericht: Gemeentes Duin en Bollenstreek vragen Regio Deal aan

Bericht geplaatst op: 
6 november 2023

De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben een aanvraag ingediend voor een Regio Deal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Duin en Bollenstreek werkt hierin samen met 9 gemeenten uit de greenportregio's Aalsmeer en Boskoop. Gezamenlijk hopen de gemeenten 20 miljoen van het rijk te ontvangen om hiermee de sierteeltregio een duw in de goede richting te geven.

Samenwerking Aalsmeer, Boskoop en de Duin en Bollenstreek

Een Regio Deal is een regeling tussen het Rijk en een regio. Doel is de brede welvaart in regio's te versterken. De greenportregio's Aalsmeer, Boskoop en de Duin en Bollenstreek vormen met hun bomen, bollen en bloementeelt gezamenlijk een unieke en veelzijdige sierteeltregio. Komende jaren willen de regio's samenwerken aan de gezamenlijke sierteelt uitdagingen van de toekomst. Denk hierbij aan de gezondheid en veiligheid van inwoners, onderwijs, arbeidsmarkt, water en bodem, energie en circulariteit.

Breed gedragen aanvraag

De Regio Deal aanvraag is namens veertien betrokken colleges van B&W en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland ingediend. De aanvraag wordt breed gedragen door veel betrokken kennis- en onderwijs instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ondernemers, onderwijs en overheid werken daarom straks nauw samen in het vaststellen van de programma's en de uitvoering van projecten.

Uitslag februari 2024

De greenportregio's Aalsmeer, Boskoop en de Duin en Bollenstreek hebben hun gezamenlijke ambities in een kernboodschap (zie bijlage) samengevat. De aanvragers hebben goede hoop dat de Regio Deal daadwerkelijk wordt toegekend in februari 2024. Bij een positieve uitslag volgt een periode waarin de projecten concreter worden uitgewerkt. In het najaar van 2024 volgt de uiteindelijke ondertekening van de Regio Deal.

Aan de slag met OADB? 

contact
© Copyright 2024 Youniek Link
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram