Leren en werken in de Duin- en Bollenstreek

Wij stellen ons continu de vraag: 
'' Wat gaat er voor zorgen dat de nieuwe generatie in onze streek blijft om te leren en werken?''

Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek (OADB) is de verbinder in de regio Duin- en Bollenstreek als het gaat om onderwijs en arbeidsmarkt. 
Ondernemers, onderwijs en overheid, werken samen en inspireren jongeren met de prachtige kansen die deze regio biedt voor een leven lang leren, passievol werken en ontwikkelen.

De driehoek 

De driehoek van overheid, onderwijs en ondernemers is bereid om samen te werken met OADB en een omgeving te creëren waarin jongeren geprikkeld en gestimuleerd worden om te zien en ervaren wat de arbeidsmarkt van de Duin- en Bollenstreek te bieden heeft. 

Hoe krijgen wij dit nu echt met elkaar voor elkaar?

Bekend maakt bemind

Onze regio zit vol met bedrijven die prachtige carrièrekansen bieden, met werkplekken vol nationale en internationale mogelijkheden, waar doorgroeien meer regel dan uitzondering is en waar iedereen in de eigen kracht wordt gezet. Op het gebied van tech, health, toerisme, het groen of cultuur is onze regio geregeld vooraanstaand ontwikkelaar. 

We zijn trots op onze innovatiekracht! Om die positie te behouden hebben we enthousiaste en passende medewerkers nodig. Een nieuwe generatie die deze bedrijven nog verder helpt met groeien en ontwikkelen. Zij hebben kennis van de Duin- en Bollenstreek in hun DNA en geven hun passie, kennis en vaardigheden aan de arbeidsmarkt van morgen. 

Deze nieuwe generatie ademt Duin- en Bollenstreek. Om dit te bereiken zet OADB in op ‘bekend maakt bemind’, want zeg nou zelf: waar het hart van vol is…

Verbinden - Innoveren - inspireren

Diverse programma's
op elk niveau

OADB zorgt met haar verbindende rol dat bedrijfsleven en jongeren elkaar weten te vinden; wie zwemmen er in die kweekvijver en welke beroepen zijn er binnen de diverse sectoren? 

Met korte lijnen in het onderwijs en een steeds steviger wordend fundament in het bedrijfsleven gaat OADB op pad. om met programma's als Talent4Life, Unplugged, Real Life vragen vanuit ondernemers en beroepspresentaties (op scholen of bij bedrijven) jongeren én bedrijven te inspireren en ze te laten nadenken over: welk beroep past er bij mij en welke bedrijfscultuur past daar bij, welke medewerkers passen bij ons hoe organiseren wij voldoende adequaat personeel in ons bedrijf, nu en in de toekomst? 

Zomaar wat vragen die je alleen maar kunt proberen te beantwoorden door te ervaren. En die ervaring geeft OADB aan de jongeren van de Duin- en Bollenstreek.

Met een gezonde dosis enthousiasme, waarbij nut en noodzaak hand in hand gaan, neemt OADB scholen en bedrijfsleven, de eindgebruiker van de inzet van het onderwijs, mee in het verhaal van kansen, samenwerkingen en mogelijkheden in de Duin- en Bollenstreek. 

Samen bouwen we aan een duurzame relatie, waarbij wij elkaar keer op keer weten te vinden. Wij brengen partijen succesvol bij elkaar en zorgen voor opvolging zodat we samen op blijven lopen naar de arbeidsmarkt van morgen waarin we ons blijven ontwikkelen.

Duurzaam

Duurzaam Precies wat OADB wil, duurzame relaties opbouwen waarbij bedrijfsleven en scholen (en vice versa) elkaar blijven vinden, een relatie en samenwerking met elkaar aangaan. 

Deze investering in de toekomst verdient zichzelf uiteindelijk terug en draagt hiermee bij een vitale arbeidsmarkt in de Duin- en Bollenstreek. Als we met elkaar verbinden, elkaar inspireren en innoveren is onze Duin- en Bollenstreek een regio waar iedereen tot bloei komt!

Interesse? Neem contact op!

contact
© Copyright 2022 Youniek Link
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram